The South African Family STRYDOM - First Four Generations

 

 


Hierdie bladsye is ‘n opsomming van werk deur baie navorsers oor baie jare.  Die taak is in die 19e eeu deur  C. C. de Villiers begin (“Geslacht-register der oude Kaapsche familien’, 1894), aangevul deur Dr. C. Pama in die 20e eeuGeslagsregisters van die ou Kaapse Families’, 1966) en Dr. D. F. du Toit Malherbe (‘Stamregister van die Suid-Afrikaanse Volk’, 1966).  Daarna het Dr. C.J. Scheepers Strydom (Strijdoms van Langkloof, ongeveer 1965), Ds. H.C. Hopkins (oa Joubertina se Jubileum Gedenkboek, 1957), Dr. D. J. Strydom (‘Strydom Genealogie’, 1991), Dr. B. Cilliers (Genealogieλ van die Afrikaner Families in Natal, 1985), en P. J. Strydom (‘Gerrit Cornelis Strydom van Harmsfontein, Burgersdorp’) verdere aanvullings gedoen, met die hulp van vele medewerkers, tot tussen 2000 en 3000 name ingesluit was.  Andrew (Bonnie) Sydow, van Kaapstad het die taak opgeneem het met medewerkers soos Marthie Bredenkamp, Linda Zollner, Janet Melville en die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika, derduisende Strydom name bygevoeg.   Dan Strydom het vir baie jare met Bonnie saamgewerk en na sy dood weer aansienlike uitbreidings aan die geslagregister aangebring. [Andrew Austin Osborne (Bonnie) Sydow (*13.3.1937, Johannesburg † 21.8.2009 (Pretoria))]

 

Byvoegings, korreksies en kommentare is natuurlik baie welkom.  Navrae kan gerig word aan Dan Strydom, Marthie Bredenkamp, en Andrι Strydom.

 

Marthie Bredenkamp & Andrι Strydom is beskikbaar om navrae te beantwoord op Facebook met hul gereelde geselsies met die Strydoms, Wκreldwyd. - dis nou Marthie se blad van baie jare.

 

These pages are a summary of extensive research by many over many years.  It was started in the 19th century by C. C. de Villiers (“Geslacht-register der oude Kaapsche familien’, 1894), supplemented by Dr. C. Pama in the 20th century (‘Genealogies of the old Cape Families’) and Dr. D. F. du Toit Malherbe (‘Family Register of the South African Nation’, 1966). Major additions and extensions were made by Dr. C.J. Scheepers Strydom (Strijdoms van Langkloof, about 1965), Rev. H.C. Hopkins (i.a. ‘Joubertina se Jubileum Gedenkboek’, 1957), Dr. D. J. Strydom (‘Strydom Genealogie’, 1991), Dr. B. CilliersGenealogieλ van die Afrikaner Families in Natal’, 1985), and P. J. Strydom (‘Gerrit Cornelis Strydom van Harmsfontein, Burgersdorp’), again with the help of many collaborators, to link between 2000 and 3000 names.  Andrew (Bonnie) Sydow, of Cape Town, took up the task and added, with collaborators such as Marthie Bredenkamp, Linda Zollner, Janet Melville and the Genealogical Institute of South Africa, thousands of Strydom names to this genealogy.  Dan Strydom collaborated for many years and much extended the genealogy after Bonnie’s death. [Andrew Austin Osborne (Bonnie) Sydow (*13.3.1937, Johannesburg † 21.8.2009 (Pretoria))]

 

Additions, corrections and comments are very welcome, of course. Enquiries can be addressed to Dan Strydom, Marthie Bredenkamp, and Andrι Strydom.

 

Marthie Bredenkamp and Andrι Strydom are available to answer queries on Facebook where they work on the Strydom Worldwide site, which Marthie had started many years ago.

 

Version of September 2020, including the 41 connected pages.

 

 


Konneksies na verdere nasate kan gevolg word deur op die aangeduide name in die e-de geslag te druk.

Connections to later descendants can be followed by tapping on the indicated names of the e generations.

 

a    Joost Strydom, born about 1641, immigrated to the Cape of Good Hope 1678, from Liefkenshoek, Netherlands, as an “adelbors” in the VOC, † abt 1719 (Kaapstad), x 1686 Maryna Ras, *1669 (Cape of Good Hope) † 1713 (Cape of Good Hope), 10 known children. She was a daughter of  Hans Ras and Catharina Ustincx; Joost xx 11.2.1714 Susanna Groen, *1655 (Delft) † 1718 (Cape of Good Hope), widow of Jacobus van der Steen, and also widow of  Johannes Cornelisz de Hoogh, daughter of Jacob Jacobsz Groen and Neeltje Jacobs van Dijck, of Delft.

b1  Catharina, ≈2.3.1687 † 1687 (Kaapstad)

b2  Joris, ≈16.5.1688 (Kaapstad) † 11.8.1713 (Kus van Bengale, skip “Raadhuis van Middelburg”), adelbors, VOC

b3  Matthys, ≈4.6.1690 (Kaapstad) † 1737 [See will MOOC 57/1737, 7/1/5], 1712 monsterrolle Drakenstein, 1712-1737 plaas Goede Hoop, Drakenstein, 1728-1837 plaas Champagne, Wagenmakersvallei, 1719-1725 Diaken Drakenstein, 1724-1728 sersant Drakenstein, x (Drakenstein) 14.6.1711 Elizabeth (Isabeau) Nortje, *1690 † 1772 [see MOOC 24/1772, 13/1/8], beskryf as weduwee in 1738, 1741, dv Daniel Nortier & Maria Vitout, van Calais

          c1  Daniel, ≈29.5.1712 † <1754, [?1754, will filed; see MOOC 20/1747, 7/1/8], 1742 wagtmeester onder die dragonders, x 30.1.1746 Johanna Elizabeth “Elizabeth” Blom, ≈25.3.1725 (Kaapstad), dv Jan Pieters Blom & Anna Catharina Rostock, geen k. [sy xx as wed. 28.9.1766 Izaak Nel, ≈15.5.1740 (Stellenbosch), sv Adriaan Nel & Catharina Appel]

          c2  Matthys, ≈14.10.1714 (Drakenstein) † 1755/1758, kry 1742 plaas “agter de Cogmanskloof op de tradau”, x 11.10.1739 Johanna Gous, ≈25.4.1723 (Drakenstein) † 1794, dv Pieter Gous [b2] & Johanna Oosthuizen [sy xx 16.4.1758 Ockert Brits, *1734]

                d1     Matthys, ≈16.6.1741 (Drakenstein) † ~1801 [will filed; MOOC 14/1799, 7/1/46], x (Tulbagh) 5.5.1765 Magdalena Josina Pretorius, ≈20.10.1748 † ~1794, dv Wessel Pretorius & Johanna Gous, (1725).  Koop Krakeelrivier in 1770, word die stamvader van die Langkloof StrydomsDescription: Langkloof

                          e1     Matthys, *~1767 † 1820, [will filed 1820], x 1797 Elsje van Staden, ≈4.9.1774 (Duivenhoksrivier) † 1.2.1851 (Tsitsikamma, Humansdorp) [KAB 621/1851], dv Hans Jurgen van Staden & Anna Catharina Pretorius; geen kinders; [sy xx 6.10.1821 Petrus Gerhardus Human]

                          e2     Wessel Johannes, ≈26.2.1769, burger Swellendam, x 12.2.1797 Anna Catharina Kuun, ≈27.4.1783, dv Johan Daniel Wilhelm Kuhne & Anna Catharina Pretorius

                          e3     Pieter, ≈15.3.1772 (Krakeelrivier), burger Swellendam, x 9.3.1800 Elizabeth Agatha Meyer, ≈28.4.1782, wed van Andries Brink, dv Lucas Johannes Meyer & Anna Magdalena Vosloo

                          e4     Andries Stephanus, ≈1.4.1774 † 1830/35, x 7.10.1798 Johanna Dorothea du Preez, ≈17.11.1782 † 14.4.1853, dv Hercules du Preez & Johanna Dorothea Strydom,[b3c2d4]; [sy xx (Cradock) 5.6.1836 Johannes Stephanus Hartzenberg, wew. Dorothea Hermina Stroebel]

                          e5     Daniel Jacobus, ≈4.10.1776 (Krakeelrivier) † 7.2.1852 (Krakeelrivier) [(76) KAB 1308/52], x (Kaapstad) 8.2.1801 Helena Charlotta Kuene, ≈8.1.1786 (Krakeelrivier) † 14.4.1853 (Krakeelrivier) [(58, fout op SK!; bereken as 68) KAB 1982/53], dv Johan Daniel Wilhelm Kuene & Anna Catharina Pretorius

                          e6     Marthinus Lourens, ≈7.2.1779 (≈Rodesand; *Krakeelrivier) † 1831, ongetroud

                          e7     Johanna Magdalena, ≈12.8.1781 (≈Stellenbosch; *Krakeelrivier) † 2.1.1836 (Hoeree, Cauga) [KAB 1324], x (Kaapstad) 13.7.1800 Wessel Vosloo, ≈12.9.1773, sv Wessel Vosloo & Maria Meyer

                          e8     Johannes Petrus, ≈12.10.1783 † 11.8.1840 (Krakeelrivier), [(57.3) KAB 4621/1840], x (Swellendam) 7.12.1806 Dirkje Olivier, ≈10.4.1789 (Welgelegen, Langkloof) † 5.3.1854 (Krakeelrivier), [(64) KAB 2485/1854], dv Ockert Olivier & Margaretha Aletta Heyns

                          e9     Magdalena Josina, ≈30.10.1785 (*Krakeelrivier; ≈Waveren, Stellenbosch), x 3.1.1802 Andries Stephanus du Preez, ≈4.2.1781, sv Hercules du Preez [b3c2d4] & Johanna Dorothea Strydom [b3c2d4]

                          e10   Anna Elizabeth, ≈2.3.1788 (Waveren; *Krakeelrivier), x (Graaff-Reinet) 5.10.1806 Johan Daniel Wilhelm Kuene, ≈16.10.1788 † 1812 (Korfskraal, Buffelshoek), sv Daniel Wilhelm Kuene & Anna Catharina Pretorius, [2k]; xx (Graaff-Reinet) 11.10.1812 Cornelis Gerhardus Jacobus Coetzee, ≈9.2.1794, sv Cornelis Jacobus Coetzee & Maria Sibilla Swanepoel; [5k]

                          e11   Hercules Tobias, *5.11.1789 † 21.12.1848 (Krakeelrivier), [KAB 63/1849], x (George) 7.8.1825 Margaretha (Martha) Aletta Olivier, *29.10.1793 † 8.7.1850 (Twee-Rivieren) [KAB 296/1850], dv Ockert Olivier & Margaretha Aletta Heyns

                          e12   Barend Wilhelm Julius, ≈30.11.1794 (≈Waveren; Krakeelrivier) † 26.3.1855 (Krakeelrivier) [KAB 3071/1855, (60.4.7)], x (Uitenhage) 5.4.1825 Susanna Dorothea Human, ≈2.4.1809 (Riviersonderend, Swellendam) † 27.11.1884 (Krakeelrivier) [(76) KAB 9644/1884], dv Pieter Gerhardus Human & Elizabeth Catharina Gildenhuyzen

                d2     Anna Elizabeth, ≈17.7.1743, jonk oorl

                d3     Anna Elizabeth, ≈21.6.1750 † Jul-Okt 1785 (Wittedrif) [TANAP IOC MOOC 8/49.79a], x 10.11.1776 Johan Jacob Kritzinger, *18.1.1743 (Besigheim. Duitsland) † 1798 (Kabeljousrivier), [arr 1769 uit Duitsland], sv Johann Heinrich Grφzinger & Anna Katharina Kirn; [hy xx 16.7.1786 Hester Ferreira, wed Andries du Preez]

                d4     Johanna Dorothea, ≈12.1.1755 † ~1795 (Elandsfontein, Langkloof) [TANAP IOC MOOC8/51.39a], x 18.4.1779 Hercules du Preez, *1758, sv Andries du Preez & Hester Ferreira [b1c10d1e1]; [hy xx 22.11.1795 Hester Petronella Heyns]

          c3  Johannes, ≈4.4.1717 † 28.9.1759 (Agter Cogmanskloof) [TANAP IOC MOOC 8/9.38a], x (Kaapstad) 13.9.1744 Maria Nortje, ≈28.5.1724 † 11.1768, [sy xx 3.5.1765 Pieter Labuschagne, *1736] [1k], dv Jacob Nortier & Marguerite Mouton

                d1     Elizabeth, ≈8.12.1743 † 1790 [see MOOC 22/1790, 13/1/18], x 23.5.1756 Andries van Tonderen, ≈25.3.1725 (Stellenbosch) † 1789 [TANAP IOC MOOC8/20.8], [b7] [kinders gedoop, Andries 1757, Johannes Petrus 1764, Cornelia 1765], sv Andries Cornelius Van Tonderen & Cornelia Vry

                d2     Maria, ≈27.6.1745, jonk oorl

                d3     Matthys, ≈30.9.1747 † <1813, burger Swellendam, x 20.12.1767 Johanna Susanna Cordier, ≈14.2.1751, [b8c2d3], in 1814 sensus te Tarka, Graaff-Reinet as weduwee, dv Gideon Cordier & Maria Nortje

                          e1     Maria Margaretha, ≈25.2.1770 † 1819/1822, x 13.7.1788 Johannes Jacobus Las, ≈15.11.1761 † 1800, [b3], sv Johannes Bernardus Laas & Sara du Buys [5k]; xx (Graaff-Reinet) 4.5.1806 Gideon George Coertze, ≈22.2.1776 † ~1816, v Roelof Coertze & Francina Christina Cordier, [2k]; xxx 21.9.1817 Arie Philippus van Eck, ≈8.9.1799 (Kaapstad), sv Johannes van Eck & Martha Magdalena Cordier

                          e2     Johannes (Johannes Jacobus Gerhardus), ≈20.3.1774 (Tulbagh) † 23.5.1851 (Mara, distrik Uitenhage), [(78), KB 869/1851, s/k 7.7.1851], burger Graaff-Reinet, besit plaas “Nasau”, x 30.12.1798 Anna Maria Elizabeth Deysel, ≈ 29.5.1757, wed Frederik Jacobus Botha [x 14.8.1791], wed Reynier van Rooyen [x 9.4.1780], dv Johann Friedrich Deitzel, van Elsen by Paderborn & Cornelia van Saxen

                          e2     xx Elizabeth Fritz

                          e2     xxx Maria NN

                          e2     xxxx (Uitenhage) 8.12.1839 Sara Catharina Frits, *28.2.1801, dv David Frits & Elsje Elizabeth Graaff; [sy xx (Uitenhage) 30.10.1854 Jacobus van Wyk]

                          e3     Gideon, ≈22.12.1776 (Roodesand)

                          e4     Johanna Susanna, ≈23.8.1778 (Swellendam), x Jacobus Botha, *1776, sv Jacobus Botha

                          e5     Matthys, ≈19.11.1780 (Waveren), burger Graaff-Reinet, x 12.7.1801 Hester Johanna van Rooyen, *9.4.1785 † 17.11.1836 (Uitenhage) [KAB 1911], [b4c3d2], dv Reynier van Rooyen & Anna Maria Elizabeth Deysel 

                          e6     Daniel Jacobus, ≈29.3.1782

                          e7     Francina Christina, ≈22.2.1784 (Waveren)

                          e8     Philip, ≈23.10.1785 (Waveren) † 1811, burger Graaff-Reinet, x 6.3.1803 Hester Maria Venter, ≈11.3.1781, [b3c6d1], dv Francois Venter & Maria Susanna Fick

                          e9     Petrus Jacobus (Pieter), ≈13.5.1787 (Beaufort) † 10.12.1853 (Middelkraal, 64) [KAB 2326/1854; see MOOC 7/1/218 ref 18, will filed 1854 (starting date 1848) (wife, Fransina Johanna Coertze)], in 1814 Tarka Graaff-Reinet (Tax Rolls), x (Beaufort) 5.3.1820 Francina Johanna Coertze, [b15], *5.12.1795 dv Roelof Coertze & Francina Christina Cordier;  [1838 DN Koertze, Francina Christina; KAB 2924/1838, is sy skoonma!]

                          e10   Jan Lodewyk, *23.8.1787 (Winterhoek, Uitenhage) † 13.1.1850 (Beaufort) [KAB 109/1850], x (Beaufort-Wes) 8.6.1823 Margaretha (Elizabeth) Bezuidenhout, ≈24.4.1797, dv Johannes Bezuidenhout & Maria Christina Coertze

                          e11   Gideon Lourens, ≈9.12.1792 † 25.10.1872 (Klerksdorp) [TAB o20680], x (Graaff-Reinet) 30.4.1815 Cornelia Susanna (Sara) Bezuidenhout, *31.8.1793 † 30.7.1826 [Inventaris MOOC8/45.5, 1827], dv Pieter Bezuidenhout & Anna Catharina Nel

                          e11   xx (Uitenhage) 20.12.1832 Susanna Francina Prinsloo, ≈12.3.1809 † 22.5.1887 (Klerksdorp) [TAB o3599], dv Salomon Ignatius Prinsloo & Susanna Catharina van Rooyen

                d4     Margaretha, ≈22.2.1750 † 1772/3 [see MOOC 34/1773, 13/1/8], x 16.10.1763 Pieter Christiaan de Jager, ≈20.7.1727 † 1769, sv Carel de Jager & Magdalena Malherbe; xx 25.2.1770 Christiaan de Jager, ≈18.1.1742, sv Andries Pieter de Jager & Elizabeth Potgieter, [hy xx 14.2.1773 Jacoba Elizabeth du Preez, wed. Tobias van Schalkwyk]

                d5     Maria, ≈16.7.1752 † 1794, [will filed 1794, MOOC 51/1791, 7/1/39], x 14.2.1768 Frederik de Jager, ≈31.1.1740 † 1797 (Kliphoogte, Duivenhoksrivier)[TANAP IOC MOOC 8/22.3], sv Andries Pieter de Jager & Elizabeth Potgieter; [9k]

                d6     Daniel Jacobus, ≈23.5.1754 † 1831 [will filed 1831, MOOC 25/1821, 7/1/114], 1829 sensus nog te Beaufort-Wes, boer met kleinvee, x 1772 Catharina Geertruy Botha, ≈1.4.1759 † <10.1788 [TANAP IOC MOOC8/50.45b], dv Willem Botha & Catharina van Emmenes

                          e1     Maria Catharina, ≈4.4.1773, x 1794 Johannes Nel, ≈29.3.1772, sv Pieter Willem Nel & Anna Johanna Catharina Bekker; [kinders ≈ 1796 - 1804]

                          e2     Catharina Geertruy, ≈10.10.1775 † bef 1838, x 10.1.1790 Johan Jacob Neethling, ≈28.2.1773 † 1808/9, sv Jacob Friedrich Nothling & Catharina van de Kaap, in 1793 op Opgaafrol van Bastaarden, Graaff-Reinet, hulle in1807 opgaafrolle agter Rhinocerberg, Graaff-Reinet; xx 28.7.1811 Izak Johannes Niemand, *12.8.1789 (Swartland); [hy xx (Colesberg) 1.7.1838 Wilhelmina Geertruida Jonker]

                          e3     Johannes Petrus, ≈24.5.1778 † Mei 1838 (Delagoabaai, aan koors), met Trichardt-Trek, x (Graaff-Reinet) 18.3.1810 Martha Magdalena Johanna Maria Catharina Smit, ≈16.8.1778 † 7.1823 (Taayboschfontein, Nieuw Hantam) [IOC-TANAP MOOC8/44.63], wed. Roelof van Wyk, dv Johannes Smit & Susanna Nortje

                          e3 xx 1.11.1829 Alida Aletta Bronkhorst, *4.3.1789 (Paarl) † 21.4.1837 (Soutpansberg), wed. Hendrik van der Zande, van Nederland, [hulle was x 16.6.1811, te Graaff-Reinet], dv Gysbert Bronkhorst & Sophia van Dyk

                          e4     Elizabeth, ≈27.8.1780, x (Kaapstad) 1.7.1798 Frederik Johannes Botha, ≈24.3.1778, sv Johannes Botha & Anna Sophia Botha

                          e5     Willem, ≈8.9.1782, [? x Francina Elizabeth Pero, ≈16.1.1780, dv Jacob Joseph Perot & Hester Neethling. Hulle was saam getuies in 1795 te Tulbagh by doop van sy susterskind; sy x 1.2.1801 Alexander Bertinus Daneel]

                          e6     Daniel Jacobus, ≈24.7.1785

                          e7     Margaretha Isabella (Jacoba), *15.3.1787 † ~1860, x (Uitenhage) 1.12.1817 Andries Niemand, *1797 [onsekerheid oor sy identiteit]

                d6     xx 30.11.1788 Anna Magdalena Calitz, ≈29.9.1771 (Klein Gunsteling, Swellendam) † 1.12.1836 ("Vrolykheid", Gunsteling, Zwarteberg, as wed.) [ KAB 1926/1837], dv Johannes Mattheus Calitz & Anna Magdalena Senekal

                          e8     Anna Magdalena, ≈14.11.1790 (Bruintjieshoogte, dist Somerset) † 30.7.1846 (Groote Fontein, Hantam, Colesberg), [KAB 8825/1847], x (Swellendam) 5.3.1808 Jacobus Johannes Oosthuizen, ≈4.5.1785 † 29.10.1867, sv Ockert Oosthuizen & Susanna Catharina van Tonderen; [hy xx ~1848 Anna Helena Roscher]

                          e9     Johanna Magteld (Magdalena) Petronella, ≈13.1.1793 (Graaff-Reinet) † 18.2.1860 (Middelwater, dist. Prins Albert) [ KAB 6759/1860], x (Graaf-Reinet) 11.4.1813 Cornelis Andries Oosthuizen, *14.6.1792 † 13.9.1860, sv Ockert Oosthuizen & Susanna Catharina van Tonderen

                          e10   Daniel Jacobus Johannes, ≈7.9.1794, nie in ma se sterftekennis

                          e11   Johannes Matthys, *17.6.1796 † 11.1.1882 (Schikfontein, Heidelberg) [TAB o1916], x (George) 4.8.1816 Anna Dorothea Bekker, ≈31.8.1798 (George), dv Marthinus Johannes Bekker & Maria Catharina Carelse

                          e12   David Jan Jacobus, ≈12.8.1798,  [plaas "Langlaagte", te Suikerbosrand 1859], x (Slagtersnek) 2.4.1820 Sara Maria Oosthuizen, *16.11.1803, (≈29.8.1804 Swellendam) † 1855 [TAB o20044, 1871, Johanna Maria Oosthuisen], dv Ockert Oosthuizen & Susanna Catharina van Tonderen; [sy is die 12e kind, haar suster, net ouer as sy, is Susanna Johanna]; hulle is in 1829 te Beaufort Wes (Sensus, 2 seuns & 1 dogter; dus die jongste twee dogters reeds oorlede)

                          e12   xx (Potchefstroom) 3.11.1855 Maria Jacoba Korf, *28.5.1805 (Tulbagh) † 2.5.1871 (Rietvlei, Heidelberg), [wed Johannes Hendrik Smit, *1789, 4k], dv Johannes Albertus Korff & Maria Steenkamp

                          e13   Pieter Frederik, *25.6.1800 † 24.9.1887 (Kafferskraal, Heidelberg) [TAB o3765, Voortrekker, LV van Rep. Natalia en later "agter die Berg"], x (Beaufort-Wes) 3.6.1821 Cornelia Maria Lindeque, ≈5.12.1802 † 3.7.1886 (Kafferskraal, Heidelberg), [TAB o3219], dv Petrus Lindeque & Helena Johanna Bezuidenhout

                          e14   Hester Maria Catherina, *27.8.1802 (Modderfontein, Swellendam; ≈11.4.1803) † 14.1.1866 (Poortjie, Colesberg), [KAB 2474/66 refers in title to HMC Strydom, nιι Oosthuizen!!], x (Beaufort Wes) 4.3.1821 Roelof Oosthuizen, ≈1.9.1799, sv Ockert Oosthuizen & Susanna Catharina van Tonderen

                          e15   Jan Hendrik, *11.10.1804 (dist.Beaufort) † 20.2.1875 (Boshoek, Heidelberg) [TAB o277], x (Beaufort Wes) 13.3.1831 Cornelia Francina Magdalena Elizabeth Meyer, *3.11.1814 † 1849, dv Cornelis Floris Johannes Meyer & Johanna Magalena Swanepoel

                          e15   xx (Potchefstroom) 5.6.1850 Maria Jacoba Sophia Minnaar, *20.3.1829 (Beaufort Wes) † 5.11.1901 (Heidelberg Konsentrasiekamp) [(73.8.16) TAB 18186], dv Cornelis Jacobus Minnaar & Johanna Cecilia Roos; [sy xx Pieter Jacobus du Toit, *8.1826 † 3.9.1911, wew Debora Margaretha Bezuidenhout]

                          e16   Jacobus, *14.2.1807 † 30.5.1886 (Spitskrans, Bethlehem) [VAB S718/1886], x 13.3.1831 Johanna Catharina Wilhelmina Meyer, *3.2.1813 (Graaff-Reinet) † 20.2.1832 (Ghoup) [TANAP MOOC8/74.1), dv Cornelis Floris Johannes Meyer & Johanna Magalena Swanepoel

                          e16   xx (Beaufort-Wes) 17.11.1833 Dina Johanna Susanna Olivier, *13.6.1815 (Swellendam) † 12.7.1884 (Spitskrans, Bethlehem) [ VAB.O134], dv Adriaan Jacobus Jeremias Olivier & Dina Elizabeth Johanna Cornelia du Pisani (Voortrekker stamouers, Jacob de Klerk-Trek); [soms Dina Johanna Magdalena]

                          e17   Frederik Andries, *15.9.1809 (≈Swellendam, geen woonplaats) † 12.5.1873 (Olifantsfontein) [TAB o124], Voortrekker moontlik saam met Hendrik Potgieter, x (Uitenhage) 4.3.1832 Hester Susanna Erasmus, *29.9.1813 (Tulbagh) † 31.10.1893 (Olifantsfontein) [TAB o8536], dv Daniel Jacobus Erasmus & Cornelia Jacoba Susanna Kruger; vanaf 1840 te Olifantsfontein

                          e18   Martha Elizabeth Margaretha, *20.9.1813 (Olifantsrivier), x (Beaufort-Wes) 3.4.1831 Frederik Albertus Grobler, *30.3.1810, sv Nicolaas Johannes Grobler & Hester Catharina Botha; [hy xx Anna Margaretha Maree]

                          e19   Maria Elizabeth, *8.9.1815 (Olifantsrivier) † 26.3.1850 (Nooitgedacht, Heidelberg, ZAR), x (Beaufort-Wes) 18.1.1835 Pieter Daniel Jacobs, *21.8.1807 (Tulbagh) † 19.6.1854 (Heidelberg, ZAR), wew van Isabella Elizabeth Fourie, sv Pieter Daniel Jacobs & Maria Cornelia van Wyk

                d7     Johanna Magdalena, ≈25.4.1756, x 24.12.1775 Johannes Cronjι, ≈20.9.1744, sv Pierre Cronjι & Susanna Roi

                d8     Johannes Petrus, ≈8.4.1759 † 1804 (Kruisrivier, aan die Duivenhoksrivier) [TANAP IOC MOOC8/55.43a&b], x 6.6.1784 Sara van Wyk, ≈24.8.1760 † 1812 (Duivenhoksrivier)[TANAP IOC MOOC8/29.5], dv Johannes Wilhelm “Willem” van Wyk & Helena Gouws

                          e1     Maria Johanna, ≈25.3.1785 (Tulbagh) † jonk oorl.

                          e2     Helena Susanna, ≈20.9.1786 (Tulbagh) † 29.4.1832 (Swellendam), ouma van genl. Piet Joubert, x (Swellendam) 6.7.1806 Petrus Jacobus Joubert, ≈3.9.1786 † 8.5.1843 (Natal), stigter van die sendingstasie Zoar, sv Josua Joubert & Maria Magdalena van den Berg, [7k]; [hy xx (Beaufort-Wes) 7.10.1833 Hester Susanna Elizabeth de Beer, *8.10.1792, wed. Christiaan Bothma, wed Nicolaas Hendrik van Wyk]

                          e3     Sara Elizabeth, *19.8.1788 (≈13.12.1788), x (Swellendam) 4.1.1806 Stephanus Ignatius Cronjι, ≈22.2.1786, sv Stephanus Cronjι & Susanna Jacoba Haarhof; [hulle doop 11 kinders 1807-1831 te Swellendam, woon Duivenhoksrivier, & Corintherivier, Heidelberg KP)]

                          e4     Johannes Petrus, *26.2.1791 (≈2.5.1791 Drakenstein) † <1804, jonk oorl.

                          e5     Maria Johanna, *12.1794 (Jonkersfontein, Swellendam; ≈31.7.1795) † 19.11.1861 (Duivenhoksrivier) [KAB 9233/61], x (Caledon) 14.4.1816 Roelof Jacobus van Wyk, *28.12.1791 † 1879 [MOK 1285/1879], sv Andries Daniel van Wyk & Sara Johanna van Wyk; [10k]

                          e6     Margaretha Johanna, ≈18.2.1798 (Caledon) † 7.10.1869 (Klipfontein, Lydenburg) [TAB o19854], x (Caledon) 9.7.1815 Gerhardus Jozua van Niekerk, ≈2.9.1787 † <1869, sv Gerrit van Niekerk & Maria Elizabeth Meyer; [10k]

                          e7     Anna Cornelia, *1798 (Duivenhoksrivier, Heidelberg, KP; ≈11.11.1798) † 16.10.1884, x (Caledon) 9.7.1815 Hans Jacob Brits, ≈13.11.1793 † 3.7.1832 (Swellendam), sv Cornelis Jacob Brits & Judith Odendaal; [7k]; xx (Swellendam) 24.1.1838 Jan Thielman Olivier, *22.6.1798 (Muiskraal, Langeberg) † 19.9.1878 (Brandrivier, Riversdal) [KAB 5859/1878], wew Maria Magdalena van der Merwe, sv Gert Cornelis Olivier & Dina Johanna Magdalena Oosthuizen, [1k]

                          e8     Dina Johanna Adriana, ≈28.9.1800, x (Caledon) 9.4.1815 Jeremias Daniel Nel, *30.6.1792 (Paarl), sv Gerrit Johannes Paulus Nel & Johanna Olivier, [12k]; [hy xx (Albanie) 31.5.1855 Maria Geetruyda Keulder]

                          e9     Elizabeth Wilhelmina, ≈21.3.1803, x (Swellendam) 23.9.1821 Louis Adriaan Nel, ≈29.3.1801, [5k], sv Willem Johannes Nel & Helena Martha Olivier

          c4  Petrus, ≈10.12.1719 † ~1785, 1749 diaken Drakenstein, 1753 Wagtmeester onder de Dragonders Stellenbosch, x 26.2.1741 Rachel Roux, ≈4.12.1718 † aft 1785, dv Pieter Roux & Susanna de Villiers

                d1     Pieter, ≈17.12.1741

                d2     Elizabeth, ≈16.6.1743 † 27.5.1788 (Paarl), x (Paarl) 26.4.1761 Pieter de Villiers, *13.5.1732 † 2.11.1797 (La Provence, Franschhoek), wew Susanna du Buisson, sv Jacobus de Villiers & Louise Joubert [12k];[hy xxx 1.3.1789 Elizabeth Anna Kriel]

                d3     Susanna, ≈27.4.1745 † ~1775 (Cango) [TANAP IOC MOOC 8/15.38a], x 7.9.1766 Johannes Lodewicus du Preez, ≈9.10.1729 † 1778 [TANAP IOC MOOC 8/17.50] [4k], sv Philippe du Preez & Sibella Potgieter, wew Maria Potgieter [6k]; [hy xxx 18.6.1775 Maria Bezuidenhout, [1k]]

                d4     Rachel, ≈30.7.1747 † 1797 [will MOOC 30/1790, 7/1/41], x 4.3.1781 Hans Diederik Mohr, *3.3.1720 † 22.11.1781 [Grafsteen, Slawelosie, Kaapstad] [TANAP IOC MOOC 8/19.7], wew. Geertruyd de Vries, wew Hester Frick; xx (Paarl) 2.12.1787 Pieter de Hoogh, [van Brussel,] *1743 † 13.9.1809 (Stellenbosch), wew Maria Elizabeth de Kock

                d5     Maria, ≈8.3.1750

                d6     Hester Petronella (Esther), ≈3.9.1752 † <1801, x 9.9.1781 Philippus Daniel le Roux, ≈14.11.1756, sv Pierre le Roux & Magdalena Celliers; [hy xx 1803 Johanna Sibilla van den Berg]

                d7     Margaretha Johanna, ≈15.12.1754 ,[will 1796], x (Swartland) 8.10.1775 Albertus Petrus Myburgh, ≈6.6.1753 † 1787, sv Albertus Myburgh & Elizabeth de Villiers [b4c7d3, 2 kinders Rachel Elizabeth & Albertus Johannes]; xx 30.9.1787 Johannes Christoffel Schabort, ≈16.4.1758 † 1789, sv Johannes Christoffel Schabort & Maria de Villiers; xxx 28.3.1790 Godlieb Andries Willer, ≈24.8.1766, sv Andries Godlieb Willer & Maria Elizabeth Bosman

                d8     Maryna Magdalena, ≈22.10.1758 † 21.7.1829 (Goudini), [5 k], [will filed 1829], x 29.6.1783 Daniel du Toit, ≈4.4.1734 (Paarl), sv Pierre du Toit & Elizabeth Rousseau [b4c8], wew. Susanna Celliers, ≈6.10.1737, [13 k]

                d9     Petronella Claudina, ≈23.11.1760

                d10   Pieter, ≈7.11.1762, ? x (onw) Helena Beyers van de Kaap, *1754 † 2.9.1807, dv Andries Beyers & Femma Meyhuizen; [sy x 20.6.1773 Hendrik Sweeden (†1801), geskei; xx Simon Heinrich Hofmeister (*1753 † 18 Jul 1806)]

                          e1     Petrus Hendrik, *1782, skrynwerker, 1800 te Kaapstad

                          e2     Helena Maria, *1784 (≈9.1.1785), [will filed 1823, MOOC 89/1798, 7/1/89], x 29.10.1797 Johann Michael Hahn, van Oberweiler

          c5  Maria Elizabeth, ≈25.1.1722 † 1778 [see will MOOC 22/1750, filed 1778], x 16.11.1738 Lourens de Jager, [b9], ≈21.11.1711 (Kaapstad) [Vryburger 1758-1766; will 1796, MOOC 105/1796], sv Pieter Christiaens de Jager (van Zutphen, Gelderland) & Hermina Karelse; [kinders gedoop 1740, 1742, 1744, 1746, 1750, 1752, 1755, 1758, 1765]

          c6  Elizabeth Catharina, ≈30.7.1724 † 1801, x 28.1.1748 Barend Boeiens, ≈22.6.1727, sv Pieter Booyens & Geertruida Blom; [kinders gedoop 1748,1750,1753,1755]

b4  Johannes, ≈2.11.1692 (Kaapstad) † 1738 (Stellenbosch; Na sy dood is sy testament ingedien 7.3.1838) [See will MOOC 9/1721, 7/1/6], diaken Kaapstad 1723-1730, sersant Kaapstad 1730-1733, 15.12.1733 Ouderling Kaapstad, 1736 na Stellenbosch x (Kaapstad) 4.2.1720 Judith Schreuder, *1704 (Mauritius; ≈6.2.1707 (Kaapstad)) † 27.7.1760, dv Heinrich Schrφder (van Lubeck) & Adriana Pietersz Scabalje (van Middelburg, Nedl)

          c1  Maryna, ≈9.3.1721, x 28.10.1736 Diederik Mulder, ≈13.1.1715, sv Johannes Jurgen Mulder & Elizabeth Putter; [haar testament MOOC 13/1750 - een van hulle oorl 1767]

          c2  Adriana, ≈18.4.1723 † 16.9.1767 (Tafelvallei) [TANAP IOC MOOC 8/12.54], x 29.9.1743 Johannes de Waal, ≈16.4.1724 † 8.9.1767 (Tafelvallei) [ TANAP IOC MOOC 8/12.54], sv Johannes de Waal & Elizabeth van Eck

          c3  Hendrik Josephus, ≈17.6.1725 † 1768 (Buffeljagtsfontein, Oliphantsrivier) (see will MOOC 43/1750) [TANAP IOC MOOC 8/13.50a], x (Drakenstein) 31.5.1750 Sara Delport, ≈9.1.1729 † 1800-1805 [L&D: KAB MOOC 13/1/33-23], [sy xx 25.11.1770 Jacobus Scheepers], dv Pieter Delport & Anna Elizabeth Maree

                d1     Anna Elizabeth, ≈11.4.1751 (Stellenbosch) † >1815 [will filed 1811, MOOC 73/1806, 7/1/62], x 7.1.1770 Gerrit Cloete, ≈31.10.1745 † 1809 [TANAP IOC MOOC 8/61_no 01; MOOC 8/28.19], sv Gerrit Cloete & Huibrecht Slabbert

                d2     Johannes, ≈22.4.1753 (Kaapstad) † 1805 [TANAP IOC MOOC 8/25.31], [Veldkommandant, Stellenbosch], x 10.4.1774 Susanna Scheepers, ≈20.3.1757, dv Jacobus Scheepers & Maria Elizabeth van Wyk

                          e1     Maria Elizabeth, ≈5.3.1775 † <1803, x 5.4.1795 Jacobus Johannes Piek, ≈1774, sv Andries Christoffel Piek & Elsie van Rensburg; [hy xx (Kaapstad) 6.11.1803 Sara Elizabeth van Rensburg]

                          e2     Hendrik Josephus, ≈13.7.1777 † 1868/80, burger Graaff-Reinet, in 1798 sensus woon hy by sy vader, x 11.5.1800 Sara Johanna Catharina Scheepers, ≈28.4.1782 † 1868/80 (Rodeklip, Lydenburg) [TAB o14614]), dv Stephanus Scheepers & Maria Elizabeth van Vuuren; in 1813-1814 woon hulle te Camdebo, Zwarteruggens (Graaff-Reinet census); hulle is nog Januarie 1868 doopgetuies in ZAR

                          e3     Jacobus Stephanus, ≈21.11.1779, jonk oorl

                          e4     Johannes Willem Adriaan “Hans”, *10.1780 (≈8.6.1783) † 12.7.1837, burger Graaff-Reinet, [Johannes, KAB 2292/37], x (Kaapstad) 30.10.1803 Susanna Jacomina Nel, ≈4.1.1784 † 13.5.1845 (Rietfontein, Somerset), [KAB 7912/1845], dv Pieter Willem Nel, P-sn & Cornelia Johanna Nel, WA-dg

                          e5     Petrus Jacobus, *6.1783 (Bruintjieshoogte, Uitenhage, ≈2.5.1784) † 9.4.1857 (Dassieskrans, Uitenhage),[KAB 4643/1857], Graaff-Reinet sensus het hulle in 1806 te Buffelsfontein (veldkornet Jan Barend van Blerk) & 1813 te Buffelshoek, x (Graaff-Reinet) 4.8.1805 Anna Cecilia Coetzee, *8.1788 (≈6.5.1789, Vogelrivier, Uitenhage) † 24.11.1848 (Vogelrivier), [KAB 9836/1848], dv Johannes Cornelis Coetzee & Hester Carolina Venter

                          e6     Jacobus Stephanus, ≈12.2.1786, x (Graaff-Reinet) 7.6.1807 Hendrina Cornelia Nel, *27.8.1788 (Paarl), dv Adriaan Nel & Maria Aletta van Rensburg

                          e7     Susanna Elizabeth, ≈16.5.1790 † 20.9.1839 (Winterberg), x 10.2.1809 Pieter Willem Piek, ≈18.2.1787 † 30.10.1848, sv Andries Christoffel Piek & Sara Nel

                          e8     Sara Maryna, ≈16.5.1790 † 1811-1814 [TANAP IOC MOOC 8/30.52], x (Graaff-Reinet) 24.6.1810 Andries Francois du Toit, *19.7.1789 (Tulbagh) † 2.1.1814 (Graaff-Reinet), sv Petrus Jacobus du Toit & Elizabeth Maria Theron

                          e9     Gerhardus (Jan), ≈31.10.1796 (Swellendam) † 25.7.1836, x (Uitenhage) 4.1.1823 Elizabeth Susanna Botha, *4.5.1804 (bereken; ≈6.9.1804) † 14.3.1897 (Welgevonden, Greytown), dv Theunis Jacobus Botha & Cecilia Johanna Nel

                d2     xx 13.3.1803 Dorothea Regina Nel, ≈24.5.1778, wed van Johannes Petrus Labuschagne, dv Pieter Willem Nel & Dorothea Regina Coetzer; [sy xxx George Diederik Geere]

                d3     Petrus Jacobus (Piet), ≈20.4.1755 (Stellenbosch) † 1794 [see will filed 1794 MOOC 60/1793, 7/1/39, kry plaas Matjiesrivier in 1774], x 16.10.1774 Anna Margaretha du Preez, ≈26.1.1755 † ~1810, dv Philippe du Preez & Isabella Potgieter; [sy xx 16.4.1797 Johannes Diderik van der Westhuizen, ≈27.4.1777]

                          e1     Hendrik Josephus, ≈8.10.1775, x (Kaapstad) 28.6.1795 Margaretha Isabella (Elizabeth) Botha, ≈10.5.1778, dv Philip Rudolph Botha & Elizabeth Fourie

                          e2     Isabella Elizabeth, ≈1.9.1777 † 3.4.1841 (Cango), x (Kaapstad) 2.11.1794 Louis Johannes Botha, *1774 † 12.3.1837 (Cango), sv Philip Rudolph Botha & Elizabeth Fourie

                          e3     Philip Rudolph, ≈10.5.1778

                          e4     Sara Maryna, ≈1.11.1778 † 1798 [MOOC8/53.8a], x 22.5.1796 Jacobus Petrus Delport, ≈27.2.1774, sv Jacobus Delport & Johanna Jacomina van der Westhuizen; [hy xx 18.5.1800 Johanna Jacomina le Roux]

                          e5     Anna Margaretha, ≈12.11.1780 (George) † 6.10.1842 (over Sterrenberg Spruit) [KAB 5744/1842], x 7.2.1796 Gerrit Scheepers, ≈10.1.1773 † 1799, sv Johannes Scheepers & Martha van Schalkwyk; xx 2.3.1800 Christiaan Ernst Schutte, *18.10.1766 † 16.8.1855 (Wolvekop)[ KAB 3469/1855], sv Christiaan Schutte & Susanna Minnaar, wew van Anna Catharina Scheepers

                          e6     Hester Catharina, ≈3.11.1782 (Waveren) † 11.1805 (Olifantsrivier)[TANAP IOC MOOC 8/56.22a], x (Kaapstad) 2.3.1800 Joseph Marcus Fourie, ≈19.3.1780 † 12.4.1840 (Venterspoort)[KAB 4252/1840], sv Stephanus Fourie & Helena Geertruy Lategaan; [hy xx (Swellendam) 5.10.1806 Martha Helena van den Vyver]

                          e7     Judith Jacoba, ≈8.2.1784 † 23.2.1853 (Saffraanrivier, Oudtshoorn), [KAB 1873/1853], x 16.6.1799 Johan Adam Christoffel Raubenheimer, ≈21.1.1781 † 15.1.1860 (Oudtshoorn), sv Johan Adam Raubenheimer & Dina Margaretha van Dyk[14k]

                          e8     Maria Martha, ≈14.10.1786 † 20.4.1853 (Rietfontein) [KAB 2097/1853], x Johannes van der Westhuizen, *1782 † 7.1832, sv Johannes van der Westhuizen & Sara Delport; xx (George) 18.1.1834 Ignatius Michael van Rooyen, ≈20.10.1805 † 1834, sv Ignatius Michael van Rooyen & Petronella du Plessis

                          e9     Cecilia Johanna, ≈15.5.1788 † 28.12.1836 (Cango) [ KAB 1942/1837], x 29.4.1804 Petrus Mattheas le Roux, ≈2.9.1781 † 31.8.1836, sv Gabriel le Roux & Catharina Elizabeth van der Westhuizen; Boer Oude Muragie, Cango, Oudtshoorn

                          e10   Emerentia Frederica (oba Amerencia Frederica), ≈11.10.1789 † 4.11.1842 (Voorbedag) [KAB 5844/1842], [will filed 1842], x (Swellendam) 5.1808 Daniel Johannes Terblans, *6.5.1784 † 13.3.1843 (Voorbedacht, Cango)[ KAB 5993/43], sv Johannes Gerhardus “Jan” Terblans & Helena Elizabeth du Plessis

                          e11   Petrus Jacobus, ≈11.12.1791 (Stellenbosch), x (George) 4.9.1814 Johanna Beatrix Lombard, *20.3.1790 (Swartland), dv Daniel Benjamin Lombard & Margaretha Isabella van Rensburg

                d4     Hendrik Josephus, ≈11.2.1759 (Kaap), x 17.6.1781 Maria Elizabeth Scheepers, ≈26.8.1764, dv Jacobus Scheepers & Maria Elizabeth van Wyk, hulle trek na Land van Waveren na 1788

                          e1     Maria Elizabeth, *10.6.1785 (Kaap) † 22.9.1851 (Valsrivier) [VAB R2], x 22.6.1799 Stephanus Lucas Scheepers, ≈12.12.1779 † 22.7.1799, sv Stephanus Scheepers & Maria Elizabeth van Vuuren; xx 6.3.1803 Jacobus Johannes van Rensburg, *7.4.1782 (Kaapstad) † 27.11.1852 (Valsrivier)[VAB R2], sv Jacobus Johannes van Rensburg & Judith Susara Strydom, haar neef; [hy xx Maria Catharina Lombaard]

                          e2     Sara Susanna, ≈11.9.1788 (Kaap), jonk oorl

                          e3     Sara Margaretha Susanna (oba Susanna Sophia), ≈14.4.1791, x 18.2.1810 Jacobus Petrus Botha, *18.8.1789 † 7.9.1858 (Vlakfontein, dist Valschrivier) [VAB B26], sv Theunis Botha & Maria Sophia Kleynhans; [hy xx Balterina Frederika Terblanche, *2.11.1818; xxx 1850 Judith Margaretha Reyneke, *7.1837 † 1.1872]

                d5     Judith Susara, ≈6.11.1763 (Kaap) † 1817, x 17.6.1781 Jacobus Johannes van Rensburg, ≈6.4.1760 † 23.2.1824 [TANAP IOC MOOC 8/41.16], sv Jacobus Janse van Rensburg & Maria Catharina Botha; [hy xx 7.2.1819 Martha Magdalena Engelbrecht]

                d6     Sara Maryna, ≈22.3.1767 (Kaap), x (Stellenbosch) 30.5.1784 Jacob Pienaar, ≈8.2.1761 † 4.1.1824 (Swellendam), sv Salomon Johannes Pienaar & Sara Oosthuizen

          c4  Cornelia Elizabeth, ≈30.11.1727 (Kaap) † 1765 (Kaap), [Testament MOOC 39/1750], x (Kaaptad) 5.12.1745 Louis Mostert, ≈19.7.1722, sv Jacob Mostert & Maria Magdalena de Peronne

          c5  Catharina, ≈13.11.1729 (Kaap), jonk oorl

          c6  Johannes, ≈14.1.1731 (Kaap) † 1815 (Kruisrivier), [kry in Jan 1759 “De Kruys Rivier voor aan de Cango, geleegen over de Oliphantsrivier”], x 14.5.1758 Geertruy Magdalena Scheepers, *15.6.1738 † 23.6.1822, dv Gerrit Scheepers & Susanna Bruwel; baanbrekers in die Klein-karoo

                d1     Johannes “Hans”, Jan-sn, ≈3.2.1760 (Kruisrivier) † <1800, x (Tulbagh) 26.10.1783 Gesina (Geesje) van Zyl, ≈22.3.1767 (Buffelsvlei, Oudtshoorn) † 21.8.1841 (Buffelsvallei), dv Jacobus van Zyl & Johanna Labuschagne, [sy xx (Kaapstad) 28.5.1800 Jacobus Johannes Calitz, van Buffelsvlei]

                          e1     Johanna (Jannetje, Janetta), ≈12.6.1785 † 21.4.1845, [KAB 7867/1845], x (Kaapstad) 11.5.1800 Frederik Calitz, ≈3.10.1777, sv Frederik Calitz & Magdalena Josina Pretorius

                          e2     Johannes (Jacobus), ≈3.4.1787 † 4.4.1833 (Buffelsvallei voor Cango) [MOOC 8/74.14 - TANAP], x (Swellendam) 3.2.1810 Johanna (Jeanetta) Wilhelmina Swanepoel, *16.7.1793 (bereken; ≈23.3.1794 Tulbagh) † 14.7.1844 (Buffelsvalei, Oudtshoorn), [KAB 7424/44], dv Johannes Jacobus Swanepoel & Anna Maria van Zyl

                          e3     Jacobus (Johannes), *9.8.1787 (≈14.2.1789) † 4.5.1850 (Dinedouw, Baviaanskloof) [KAB 211/1850], x (Swellendam) 8.1807 Cornelia Johanna le Grange, ≈11.10.1789 † 29.11.1852 [KAB 1775½/1853], dv Louis le Grange & Cornelia Johanna van Wyk

                          e4     Geertruy Anna Magdalena, *20.8.1788 (≈14.2.1789 Drakenstein) † 19.2.1862 (Calitzdorp) [KAB 9898/1862], x (Kaapstad) 13.11.1803 Matthys Christiaan Calitz, *6.4.1782 (Ladismith) † 1.11.1860 (Calitzdorp) [KAB 8322/1861], sv Frederik Calitz & Magdalena Josina Pretorius

                          e5     Gesina (Geesje), *5.1790 (Calitzdorp) † 15.2.1873 (Voorbaat, Ladismith) [KAB 9166/1873], x (Swellendam) 11.1807 Pieter Cornelis Oosthuizen, *8.1766 † 25.12.1836 (Voorbaat, Groot Swartberg) [KAB 1964/37], sv Jacobus Oosthuizen & Dina Carolina Brits, wew. Petronella Hermina de Kock; xx Adriaan Lodewikus van Wyk, *1787 † 20.7.1844 (Voorbaat, Groot Swartberg) [KAB 7413/44], sv Jacobus Johannes van Wyk & Elizabeth de Jager, wed Catharina Johanna Vermaak

                          e6     Gerrit Johannes, *1792 (Narra, Uitenhage, ≈24.2.1793, Graaff-Reinet) † 12.9.1839 (Buffelsvalei, Cango), [(51), KAB 4076/1840], x (George) 3.4.1814 Anna Elizabeth Jeanetta Stassen, *3.5.1796 (≈18.6.1797) † 26.12.1856 (Warmwater, Gamka Vlakte, Oudtshoorn) [ KAB 4258/1857], dv Johan Nicolaas Stassen & Catharina Margaretha van Zyl, [sy xx 16.5.1840 Gabriel Christiaan le Roux, wew Johanna Maria Keyter, 1 kind, Christina; xxx 6.12.1852 Cornelis Johannes Grundling, wew van Petronella Hester Secilia Calitz]

                d2     Susanna, ≈3.1.1762, x 17.10.1779 Andries Johannes Jacobus van Tonderen, ≈13.2.1752 (Paarl) † ~1817 (MOOC8/66.2a&b), sv Cornelis van Tonderen & Susanna van Wyk

                d3     Gerrit (Stephanus), ≈30.10.1763 (George) † 10.9.1852 (Droogfontein, Albert), [ KAB 1698.3/1852], x (Tulbagh) 14.8.1786 Christina Helena Johanna Olivier, ≈30.10.1768 † 1824 [TANAP IOC MOOC 8/39.27], dv Barend Olivier & Anna Maria Kruger

                          e1     Anna Maria, *15.8.1787 (Graaff-Reinet) † 1837 (Uitenhage dist)[SA Commercial Advertizer June 1837; Transcribed by Sue McKay], x (Kaapstad) 15.4.1804 Stephanus Gous, ≈19.5.1785 † 13.8.1868 (Uitkomst, Uitenhage) [KAB 4621b], sv Andries Gous & Gesina Nel; [hy xx Aletta Wilhelmina Wepener]

                          e2     Johannes Jacobus, *~13.11.1789 (Tulbagh ≈30.10.1790) † 5.7.1868 (Droogfontein, Aliwal Noord) [KAB 4524/68], x 20.10.1811 Johanna Jonker, ≈27.10.1793 (Tulbagh) † 12.1.1848 (Albert), [KAB 9445/1848], dv Adriaan Jonker & Aletta Margaretha van Deventer

                          e2     + (onw) Aletta Margaretha van Eeden, ≈2.10.1803, dv Joseph Albertus van Eeden & Hester Johanna Jonker; [sy x (Uitenhage) 4.11.1827 Adriaan Jacob van Loggerenberg]

                          e2     xx 1849 Hester Cornelia Vermaak, *29.11.1825 (Uitenhage) † 22.11.1880 (Drogefontein, Wodehouse) [(54.11.24) KAB 1091/1880], dv Jacob Vermaak & Urcella Magdalena Lindeque

                          e3     Gerrit Cornelis (Stephanus), *22.12.1791 (Uitenhage) † 6.3.1859 (Harmsfontein, Albert) [KAB 5888/1859, (69.2.13)], x (Graaff-Reinet) 18.7.1813 Martha Magdalena Rossouw, *1792 † 14/18.4.1814, dv Jan Anthonie Rossouw & Hester van Eeden

                          e3     xx (Tulbagh) 5.8.1815 Helena Johanna Olivier, ≈16.4.1797 † 1832, dv Andries Olivier (JG-sn) & Johanna Engela Hendrina Olivier (B-dg)

                          e3     xxx (Cradock) 15.3.1832 Magteld Magdalena (Helena) Fourie, *26.5.1802 (Somerset) † 10.8.1863 (Harmsfontein) [(61.2.15) KAB 571/1863], wed Nicolaas Johannes Steyn (1794) [5k], dv Louis Johannes Fourie & Gertruida Maria Wilhelmina Grobbelaar

                          e4     Geertruy Anna Magdalena, *23.12.1794 (Drakenstein ≈2.10.1795) † 1816, x 13.8.1815 Adolph Jonker, ≈5.7.1783 † 1.5.1862 (Uitenhage), sv Adriaan Jonker & Aletta Margaretha van Deventer; [hy xx (Uitenhage) 4.4.1818 Anna Maria Olivier; xxx (Grahamstad) 23.11.1830 Susanna Elizabeth Bezuidenhout]

                          e5     Barend Hendrik Josephus “Hendrik”, *30.11.1796 (≈24.2.1797 Drakenstein) † 1.5.1882 (Zandbaken, Standerton) [TAB o2553], in 1830 te Rhenosterberg, Graaff-Reinet, x (Uitenhage) 4.8.1818 Zacharia Geertruida van Wyk, *1800 † 1836/8, dv Roelof van Wyk & Anna Catharina Kuun

                          e5     xx Margaretha Elizabeth Mienie, oba Margaretha Magdalena Sophia Minnie, oba Margaretha Sophia de Beer

                          e5     xxx (Bloemfontein) ~1843 Susanna Christina Elizabeth Barendina Durand, *2.5.1825 (Oudtshoorn) † 22.8.1901 (Standerton), [Tvl 8129N], dv Frans Johannes Durand & Susanna Wilhelmina Viljoen, [haar ouderdom op haar SK is 82; hierdie geboortedatum dui op 76 jr]

                          e5     + Anna Magdalena Catharina Minnie, † 1847

                          e6     Coenraad Jacobus Stephanus, ≈3.12.1797 † 1879 (Harrismith, OVS) [boedel VAB S476, maar geen SK daarin], x (Uitenhage) 23.3.1834 Johanna Wilhelmina Slabbert; xx (Potgieter-Trek) 11.12.1840 Wilhelmina Hansiena Willemse, *16.8.1821 † 16.9.1896 (Riviersdraai, Heidelberg) [Tvl o15136], dv Mattheus Willemse & Sara Margaretha Kleynhans

                          e7     Anna Sophia Sara Maria, *1801 † <1822

                          e8     Johannes Stephanus, *26.1.1810 (Graaff-Reinet) † 13.9.1892 (Goedgelegen, Komati, Lydenburg), [Tvl o7448], x (Cradock) 17.12.1835 Petronella Cornelia Pelser, *19.8.1813 (Graaff-Reinet) † 15.11.1885 (Treurfontein, Komatipoort), [Tvl o3047], dv Petrus Cornelis Pelser & Elsie van der Merwe

                          e9     Jacobus Johannes, *~1811; [Hy word as ~40 jarige in sy pa se SK (1852) gelys deur sy ouer broer Johannes Jacobus (tussen Johannes Stephanus & Beatrix Catharina); is nie in sy ma se inventaris gelys in 1824 nie; ons het nog nie ‘n doopinskrywing of ander dokumentasie vir hom gevind nie]

                          e10   Catharina Beatrix, *1.7.1812 [12 jr oud in 1824; (≈9.8.1912 Graaff-Reinet; *1815 in SAG 5-350, *1.7.1815 in boedel)] † 11.5.1879 (Koppiesfontein, Middelburg) [VAB S693/79], x (Uitenhage) 8.4.1835 Dirk Daniel Luus, *23.9.1809, sv Dirk Lusch, [from Esburg (Eisenberg, Germany) who lived in 1806 on the Valsrivier, Swellendam] & Jacoba Dorothea Vermaak

                d3     xx  (Graaff-Reinet ) 6.8.1826 Susanna Elizabeth Wilken, * 5.7.1800, dv Ernst Johannes Jacobus Wilken & Maria Jacoba Otto

                          e11   Maria Jacoba Christina Johanna, *14.xx.1829

                d4     Judith Maria, ≈13.4.1766 † 1807 [TANAP IOC MOOC 8/58.29a&b], x (Tulbagh) 15.1.1785 Hermanus Grobbelaar, ≈3.5.1761 (Drakenstein), sv Nicolaas Grobler & Johanna Hendrina Combrink; [hy xx 4.2.1808 Anna Sophia Fick]

                d5     Maryna Adriana, ≈22.11.1772 † 1811/12 [TANAP IOC MOOC 8/59.18a&b], x 30.11.1794 Frederik Geyser, ≈30.9.1770, sv Heinrich Geyser & Judith de Wit, [hy xx (George) 6.11.1814 Dina Carolina Oosthuizen]

                d6     Hendrik Josephus, ≈22.9.1776, leef nog 1797, as doopgetuie

                d7     Jacobus Stephanus, ≈5.11.1780 † <1814 [TANAP IOC MOOC 8/60.21a&b], te Kruisrivier, x (Kaapstad) 5.6.1803 Magdalena Maria Calitz, ≈16.4.1786, [b2c7], dv Frederik Calitz & Magdalena Josina Pretorius [sy xx (George) 3.12.1815 Johannes Appel, as wed.; gesamentlik wetlike probleme, vonnisse 1826 - 1830]

                          e1     Hendrik Josephus, ≈9.10.1803 † <1814

                          e2     Magdalena Maria Adriana, *3.12.1805 (≈16.4.1806), x (George) 19.12.1828 William Weyks (Wicks), van Warwickshire, England

                          e3     Geertruida Magdalena, *17.10.1807 (Cango) † <1814

                          e4     Frederika Jacoba Elizabeth, *29.5.1812 (Cango), x (Aliwal, aka Mosselbaai) 30.5.1853 Jacobus Johannes Pretorius, *29.5.1794 † 19.6.1861 (Calitzdorp), wew. Catharina Josepha Stassen, wew. Margaretha Maria van Tonder, sv Gerrit Pretorius & Aletta Johanna Petronella Calitz

                d8     Coenraad Josephus (Hendrik), ≈5.10.1783, [te Kruisrivier, erfpagplaas Kruisrivier op 11 Sep 1821], x (Graaff-Reinet) 3.9.1809 Cecilia Johanna Hattingh, ≈13.10.1793, wed Marthinus Meyer, dv Diederik Johannes Hattingh & Sibella Nel

                          e1     Isabella (Sibella), *1.5.1811 (Kruisrivier, Graaff-Reinet) † 18.8.1882 [KAB 6626.75/83], x (Graaff-Reinet) 14.7.1827 Stephanus Fourie, ≈29.4.1798, sv Louis Fourie & Margaretha Isabella Heyns; [sy is ook bekend as Isabella Diederika Johanna Strydom]

                          e2     Geertruy (Gerharda) Anna Magdalena, *2.7.1813 (Graaff-Reinet) † 23.4.1892 (Goedeverwachting, Calitzdorp) [KAB 1094/92], x (George) 2.2.1834 Marthinus Meyer, ≈25.9.1799 † 1.1.1847, te Kruisrivier, sv Jesaias Engelbert Meyer & Francina Jacoba la Grange; xx (Mosselbaai) 14.9.1851 Petrus Jacobus Claasen, *1.7.1829 † 11.7.1903, sv Jacobus (Johannes) Theodorus Claasen & Johanna Herculina Marx; [hy xx Susanna Maria Lategan, wed Fouchι]

                          e3     Johannes Hendrik (Jan), *2.3.1815 (Cango) † 1.9.1886 (Kruisrivier)[ KAB.2088/1890 & KAB.1772/1886], x (George) 5.10.1834 Margaretha Isabella Nel, *29.11.1817 (Groenfontein) † 30.5.1897 (Limerick, Calitzdorp) [KAB1574/1897], dv Johannes Petrus Nel & Anna Petronella Botha

                          e4     Diederik Johannes, *2.4.1817 (Kruisrivier) † 19.7.1881 (Kruisrivier) [KAB.2390/1881], x Isabella Maria Cornelia Nel, *1820;

                          e4     xx Maria Susanna Elizabeth Ehlers, *1830 (George) † 17.5.1861 (Kruisrivier, Oudtshoorn), [(31) KAB 8749/1861], dv Johannes Gerhardus Ehlers & Louisa Frederika Hickmann

                          e4     xxx (Oudtshoorn) 2.6.1862 Cornelia Susanna Nel, *5.1.1842, dv Johannes Petrus Nel & Maria Aletta Lategan; na Transvaal in 1890

                          e5     Coenraad Josephus, *1.8.1819 (Kruisrivier, Cango) † 19.1.1885 (Kruisrivier) [KAB.379/1885], bekende ouderling van Calitzdorp; veldkornet; posagent; lid, voorsitter van die Afdelingsraad & lid van die kommissie van Oudtshoorn se seunsskool, x (George) 15.4.1838 Maryna Adriana Nel, *21.4.1823 (George) † 31.7.1909 (Kruisrivier, Cango-West; waterzucht), [Civil death certificate Oudtshoorn #440], dv Daniel Jacobus Nel & Judith Susanna Geyser; [sy xx Stephanus Daniel Petrus le Roux, *25.3.1814, sy 5e vrou]

                          e6     Cecilia Johanna, *5.9.1821 (Kruisrivier, Cango) † 5.4.1893 (Kraaldoorns, Oudtshoorn), x (Kruisrivier, Oudtshoorn) 19.8.1838 Marthinus Johannes Bekker, *1.3.1817 (Kraaldorings), sv Marthinus Johannes Bekker & Geertruida Anna Magdalena Geyser; [5d 6s]

                          e7     Anna (Catharina) Susanna, *28.6.1824 † 24.8.1909 (Goedeverwachting, Calitzdorp), x (George) 5.12.1842 Lodewyk Christoffel Hattingh, *1.2.1817 (Graaff-Reinet), sv Lodewyk Christoffel Hattingh & Johanna Elizabeth Erasmus

                          e8     Hendrik Josephus, *8.4.1828 (≈George) † 4.7.1917 (Kruisrivier), x (George; hy van Cango, sy van Olifantsrivier) 9.11.1846 Martha Elizabeth Kleynhans, *3.12.1830 (Hasenjacht, Oudtshoorn) † 25.3.1885 (Kruisrivier, Oudtshoorn), [(54) KAB 968/1885], dv Evert Philip Kleynhans & Janetta Christina Stiemie

                          e9     Christiaan Johannes Petrus Jacobus, *12.8.1832 (≈George) † 1918/1932, x (Mosselbaai) 22.11.1852 Gesina Maria Petronella van der Westhuizen, *22.2.1835 (Oudtshoorn) † 29.1.1914 (Buffelskloof; water op niere), dv Johannes Marthinus Jacob van der Westhuizen & Susanna Johanna Botha

          c7  Maria (Elizabeth) Magdalena, ≈2.8.1733 (Kaap), x 25.8.1754 Johannes Ferdinandus Colyn, ≈5.4.1733 † 1760-61 [TANAP IOC MOOC8/10.49], sv Johannes Colyn & Johanna Appel; xx 8.7.1764 Jacobus Delport, ≈26.11.1730, sv Pierre (Pieter) Delport & Anna Elizabeth Maree

          c8  Judith, ≈31.7.1735 (Kaap) † >1796 [wrote a will 1757, 1771, 1796], x 1.1.1758 Johan Adam Hartman, *2.8.1728 (Rosslau) † 8.1.1801, sv Johan Philip Hartman & Anna Catharina Beyer, wew van Maria Elisabeth de Beer

          c9  Catharina, ≈8.9.1737 (Kaap)

b5  Symon, ≈20.3.1695 (Kaap) † 1695 (Kaapstad)

b6  Maria, ≈5.8.1696 (Kaapstad) † 1696/1713

b7  Catryntie, ≈31.5.1699 (Kaapstad) † 1699/1713

b8  Helaatje, ≈24.4.1701 (Kaapstad) † 1701/1713

b9  Simon, ≈27.4.1704 (Kaapstad) † 1704/1713

b10   Aaltie, ≈6.6.1706 (Kaapstad) † 1706/1713

 

Ongekoppelde/unlinked Strydoms

 

 


Bronne (algemeen)

Bonnie Sydow

Tanap – Transcriptions OIC

British Concentration Camp Database – Elizabeth van Heiningen

Margaret Ellen Truter

Marthie Bredenkamp

Janet Melville

Infilese Dalerey Strydom

Linda Zollner

eGSSA Transkripsies - Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball, Annelie Els

Begraafplaas Projek- eGGSA

Alta le Roux

Annelie Els

Jaleen de Beer

Dan Strydom, Lincoln & Boston

Andrι Strydom, Arkansas & Michigan

LDS-library records:

Orange Freestate Estates, Zimbabwe Estates, Cape Church Records,

Transvaal Estates, Cape Estates, Kimberley Estates, NHK records,

 Natal Estates, Natal Civil Marriages

 

 


Page constructed by Dan Strydom, 2003

Visitors since 9/10/2005   Page last updated:      September 21, 2020

Back to Strydom history

Back to Genealogy indexes

Back to Dan Strydom Home Page.